RÕUGE ALEVIKU VEE- JA KANALISATSIOONIVÕRGUSTIKU PROJEKTEERIMINE

 

 

HANKEDOKUMENDID

 

 

 

 

 

Allalaetavad dokumendid on tihendatud ZIP-failid:

 

 

-         Rõuge aleviku vee ja kanalisatsiooni eelprojekt

 

-         Rõuge aleviku auto-, kergliiklus- ja jalgteed

 

-         „Rõuge valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020“

 

-         projekteerimistingimused

 

-         olemasolevad geoalused ja veetrasside teostusjoonised

 

-         ligikaudne geodeetiliste mõõdistuste ala asendiplaan

 

-         projekteerimistööde koostamise ajal ehitusjärgus olevad järgmised Elion Ettevõtted AS ja Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutuse poolt arendatavad projektid Rõuge alevikus ja selle lähiümbruses