Pachteri_ku_DP_seletuskiri_29_04_2011.pdf

 

KAART_1_Situatsiooni_skeem.pdf

 

KAART_2_Olemasolev_olukord.pdf

 

KAART_3_Pohijoonis_tehnovorgud_haljastus.pdf